Profesionalus el. pašto filtro konfigūravimas

Iš IV pagalba klientams.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Prie profesionalus el. pašto filtro valdymo pulto galite jungtis per klientų sistemą, adresu:

https://klientams.iv.lt

Prisijungus pasirinkite "Plačiau.." ties skyriumi "Paslaugos" ir profesionalaus el. pašto filtro paslaugą. Čia spustelėkite mygtuką "Filtro valdymo pultas".

Standartinė filtro konfigūracija tinka daugumai atvejų, tačiau prireikus daugumą parametrų galima laisvai keisti.

Dažniausiai naudojamos funkcijos

Skyrius: Incoming

Log Search

Log Search

Filtras Logsearch.png

Šis skyrius skirtas paieškai el. pašto išrašuose (logs). Saugoma paskutinių 28 dienų gautų ir blokuotų laiškų istorija. Paieška galima pagal vieną ar kelis parametrus. Parametrų reikšmės:

 • Date range: paieškos laikotarpis;
 • Sender: paieška pagal siuntėją;
 • Recipient: gavėjo el. pašto adresas, įrašoma tik pirma (iki @) el. pašto adreso dalis;
 • Sender IP: siuntėjo serverio IP adresas;
 • Sender host: siuntėjo serverio pavadinimas (hostname);
 • Match: "Any condition" - rezultatą pateiks, jei atitinka nors vienas laukelis, "All conditions" - rezultatai išvedami tik tada, jei atitinka visus paieškos kriterijus;
 • Return partial matches: Rezultatai pateikiami ir tada, kai jie nevisiškai tiksliai atitinka paieškos parametrus;
 • Classification: Jei ieškote laiško specialioje grupėje ( pvz. tik pernelyg dideli laiškai, tik phishing ar tik neaiškūs laiškai );
 • Include results from the last minutes: į paiešką įtraukiami ir paskutinės minutės laiškai. Jie dar nėra suindeksuoti, tad tai sulėtins paiešką;

Rezultatai išvedami stulpelyje, kurio reikšmės yra:

 • Datetime: laiško gavimo data;
 • Host (Message id): laišką priėmęs serveris ir unikalus laiško ID numeris;
 • Sender hostname: siuntėjo serverio pavadinimas (hostname);
 • Sender: siuntėjo el. pašto adresas;
 • Recipient: Gavėjas (nurodomas naudotojo vardas iki @domenas);
 • Incoming size: Gauto laiško dydis;
 • Outgoing size: išsiųsto laiško dydis;
 • Classification: klasifikacija (ar laiškas priimtas, ar atmestas, jei atmestas - kodėl);

Spam quarantine

Spam quarantine

Filtras SpamQuarantine.png

Šiame skyriuje pateikti laiškai, kurių pristatymas buvo blokuotas. Pastaba: čia rasite tik tuos laiškus, kurių pristatymas pilnai blokuotas. Laiškai, kurie buvo laikinai atmesti, nerado gavėjo serverio ar suveikė greylisting patikrinimas yra matomi skyriuje "Log Search". Paieškos kriterijai:

 • Search: pasirinkite pagal ką ieškoti (Subject-laiško pavadinimas, Sender-siuntėjo el. pašto adresas, Recipient-gavėjo el. pašto adresas);
 • for: nurodykite paieškos kriterijų ( pvz. el. pašto adresą );

Jei pastebėjote laišką, kuris neturėjo būti blokuotas, ties juo spustelėkite laiško ikoną ("Release") ir jis nebebus blokuojamas.

Filter settings

Filter settings

Filtras FilterSettings.png

pagrindiniai SPAM filtro nustatymai:

 • Manage list of domains and IP addresses with disabled SPF, DKIM, and DMARC checks: šioje skiltyje galima nurodyti domenus arba serverio IP adresus, kuriems nebūtų atliekama SPF, DKIM ir DMARC patikra.
 • Quarantine enabled: Padėjus varnelę įjungiamas SPAM laiškų karantinas (aprašyta aukščiau "Spam quarantine"). Rekomenduojame šią funkciją įjungti.
 • Quarantine threshold: Nustatoma minimali reikšmė, kurią laiškas turi pasiekti, kad jis būtų laikomas SPAM'u. 0.0 reiškia "tikrai ne SPAM", 1.0 reiškia "tikrai SPAM" laiškas. Rekomenduojama reikšmė yra 0.6, tačiau jei geri laiškai yra nufiltruojami - reikšmę galite didinti iki 0.7~0.9. Gaunant labai daug SPAM laiškų reikšmę pamažinkite, o jei daug gerų laiškų priskiriama prie nepageidaujamų, kiek padidinkite.
 • Tag threshold: Kaip ir "Quarantine treshold", tik nustatoma reikšmė, nuo kada laiško temoje (subject) pridėti specialų užrašą, bet laiško dar neblokuoti. Įrašas nurodomas ties "Unsure Notation:".
 • Skip maximum line length check: Maksimalus laiško eilutės ilgis yra griežtai apibrėžtas standartų, dalis skriptų ar pašto tarnybų gali jo nesilaikyti. Pažymėjus varnelę būtų netikrinamas eilučių ilgis (išjungti nerekomenduojame);
 • Unsure Notation: Jei pageidaujate, kad laiškai, dėl kurių SPAM filtras nėra tikras, būtų specialiai pažymėti - čia įrašykite kaip (pvz. [SPAM], [galimai_spam] arba panašiai). Analizuojant šiuos laiškus galima patobulinti SPAM filtrą (žr. "Report spam" ir "Report not spam").
 • Quarantine response: Kaip atsakyti siuntėjui laiško, kuris buvo blokuotas (Quarantine). Rejected - atsakyti, jog laiškas atmestas. Accepted - atsakyti, kad laiškas priimtas. Rekomenduojame Rejected.

Whitelist/Blacklist

Filtras WhitelistBlacklist.png

Šiame skyriuje el. pašto adresus arba domenus galima įtraukti į baltuosius sąrašus (niekada netikrinamų) arba juoduosius sąrašus (visada blokuojamų). Jei norite įtraukti tik vieną el. pašto adresą - įrašykite tik jį, pvz. ''vardenis@example.com''. Jei norite įtraukti visą domeną - įrašykite tik jį, pvz. example.com

 • Sender whitelist: Laiškai, siųsti iš čia nurodyto el. pašto adreso arba domeno, niekada nebus tikrinami ar blokuojami.
 • Recipient whitelist: Įrašomas gavėjo el. pašto adresas. Šiam gavėjui siunčiami laiškai netikrinami.
 • Sender blacklist: Blokuojami visi laiškai iš čia nurodyto siuntėjo ar domeno. Jei blokuoti pageidaujate tik tam tikrą domeno galūnę, pavyzdžiui ".stream" reikėtų nurodyti "*.stream". Tuomet laiškų, kurie bus siunčiami iš pašto dėžučių pasibaigiančių su galūne ".stream" nebegausite.
 • Recipient blacklist: Įvedamas gavėjo el. pašto adresas, visi jam siunčiami laiškai blokuojami.


Kitų funkcijų apžvalga

Skyrius: Incoming

Incoming delivery queue

Incoming delivery queue

Filtras IncomingDeliveryQueue.png

Siunčiamų laiškų eilė. Aktualu tik užsakius paslaugą "Archyvui" ir specialiu SMTP serveriu. Čia matysite visus laiškus, kurių iškarto nepavyko pristatyti.

Local recipients

Local recipients

Filtras LocalRecipients.png

Šioje dalyje galite pateikti tikslų laiškų gavėjų sąrašą. Laiškai, siųsti adresais, kurie čia nepateikiami, bus iškarto atmesti.
Svarbu: Jei pateiksite šį sąrašą nepamirškite atnaujinti informacijos sukūrus naują el. pašto dėžutę, kitaip į ją negausite laiškų.

Email address aliases

Email address aliasses

Filtras EmailAddressAliases.png

Galite sukurti el. pašto dėžučių sinonimus. Laiškai siųsti į sinonimą, pristatomi į atitinkamą pagrindinio domeno dėžutę, pvz. į info@domenas.lt siųstas laiškas bus pristatytas į vardenis.p@domenas.lt

Domain aliases

Domain alias

Filtras DomainAlias.png

Galite sukurti domenus sinonimus. Laiškai siųsti į sinonimą, pristatomi į atitinkamą pagrindinio domeno dėžutę, pvz. į info@sinonimas siųstas laiškas bus pristatytas į info@pagrindinis

Domain settings

Domain settings

Filtras DomainSettings.png

Pagrindiniai parametrai, susiję su užsakytu filtru.

 • Primary contact email: Pagrindinis kontaktinis el. pašto adresas;
 • Administrator's contact: Administratoriaus (techninio) el. pašto adresas;
 • Email notifications From address: Koks el. pašto adresas nurodomas siunčiant sisteminius pranešimus;
 • Maximum bounces: Veikia tik su paslauga "Archyvui". Kiek daugiausiai kartų bandyti pristatyti laišką, kuomet gavėjo serveris nepasiekiamas;
 • Accessible logging days: Kiek dienų saugoti laiškų išrašą (daugiausia 28 dienos);
 • Enable logging for invalid recipients: Saugoti informaciją ir tuomet, kai gavėjas neegzistuoja (veikia tik įjungus "Local recipients" );
 • Valid local characters: Specialūs, leistini, simboliai;
 • Maximum days to retry: Veikia tik su paslauga "Archyvui". kiek daugiausiai dienų bandyti pristatyti laišką;
 • Timezone: Naudojama laiko juosta;

Edit route(s)

Edit route

Filtras EditRoute.png

Nurodoma į kokį serverį pristatomi sutvarkyti laiškai. Privalomas bent vienas serveris.

Domain statistics

Domain statisctics

Filtras DomainStatistics.png

Pateikiama, pasirinkto laikotarpio, statistika apie domeno gautus laiškus: kiek ir kokių laiškų gauta, kiek % laiškų pripažinta nepageidaujamais, dėl kiek laiškų suabejota, kiek gauta laiškų su virusais ar kiek laiškų gauta iš baltajame arba juodajame sąraše esančių siuntėjų.

Report spam

Report spam

Filtras ReportSpam.png

Jei SPAM laiškas nebuvo nufiltruotas - išsaugokite jį .eml formatu ir įkelkite. Tai padeda SPAM filtrą apmokyti pagal individualius Jūsų poreikius.

Report not spam

Report not spam

Filtras ReportNotSpam.png

Jei normalus laiškas buvo blokuotas ar pažymėtas kaip galimai nepageidaujamas - įkelkite jį, išsaugotą .eml formatu. Tai taipogi padės SPAM filtrui apsimokyti.

Skyrius: Archive

Šis skyrelis mus matomas tuo atveju, jei esate įjungę laiškų archyvavimą klientų sistemoje


Search

Search

Filtras Search.png

Šioje skiltyje galite rasti suarchyvuotas žinutes pagal norimą kriterijų.

Status

Status

Filtras Status.png

Čia galima įjungti arba išjungti archyvavimo funkciją bei matyti jos statusą.

Archived recipients

Archived recipients

Filtras ArchivedRecipients.png

Šioje dalyje galima nurodyti ar laiškai yra archyvuojami visiems gavėjams, ar tik nurodytiems, ar visiems išskyrus nurodytiems.

Export

Export

Filtras Export.png

Šioje dalyje galite eksportuoti suarchyvuotus laiškus pagal tam tikrą laikotarpį. Visi to laikotarpio laiškai būtų išsiunčiami nurodytu el. paštu (suarchyvuoti laiškai būtų viename .zip faile).

Skyrius: Server

API calls history

API calls history

Filtras APIcallsHistory.png

Šioje skiltyje galima peržiūrėti API užklausų istoriją pagal tam tikras kategorijas.

Skyrius: Protection report

On-demand domain report

On-demand domain report

Filtras OndemandDomainReport.png

Sugeneruojama ir el. paštu išsiunčiama pasirinkto laikotarpio statistika apie visą domeną. Tiesiog nurodykite laikotarpio pradžią (Date start:), periodą (Period:) ir kalbą. Ties Email: nurodoma kokiu el. paštu siųsti, o pažymėjus varnelę ties "Include extra spam table:" bus pateikiama detali SPAM tipo laiškų lentelė.

Periodic domain report

Periodic domain report

Filtras PeriodicDomainReport.png

Įjungiamas periodinis statistikos siuntimas apie visą domeną. Varnele pažymėkite Report enabled:, nurodykite kokiu el. paštu siųsti informaciją (Recipient Address:) ir kaip dažnai (Report Frequency:). Pažymėjus "Include extra spam table:" bus siunčiama detalesnė SPAM laiškų lentelė, o "Send report with no quarantined messages:" nesiųs blokuotų laiškų sąrašo.

Periodic user report

Periodic user report

Filtras PeriodicUserReport.png

Periodinis statistikos siuntimas, tačiau tik apie konkretų laiškų gavėją (vieną el. pašto dėžutę). Ją nurodysite pasirinkę "Add a recipient". Tiesiog įrašykite kurios dėžutės statistiką siųsti (For address:), kokiu el. paštu (Send to:) ir kaip dažnai siųsti (Frequency:). Pažymėjus "Extra spam table:" bus pateikiama detalesnė SPAM laiškų informacija.

Domain report action

Domain report action

Screenshot 2017-01-24 09-20-4111.png

Šis pasirinkimas leidžia pažymėti kokius veiksmus galėsite atlikti su laiškai, kai gausite periodinį pranešimą, apie Spam filtro nepraleistus laiškus.

Realase - praleisti laišką;

Release and train - praleisti laišką ir apmokinti pašto filtrą, pagal gauto laiško antraštes;

Whitelist and release - praleisti laišką ir pridėti siuntėją į baltąjį sąrašą;

Blacklist and remove - laišką ištrinti, o laiško siuntėją įtraukti į juodąjį sąrašą.

Skyrius: Email restrictions

Attachment restrictions

Attachment restrictions

Filtras AttachmentRestrictions.png

Jei prie laiško yra prisegtas failas, su draudžiamu plėtiniu (galūne), jis bus automatiškai blokuotas. Paprastai ši taisyklė skirta apsaugoti nuo vykdomųjų failų, galimai užkrėstų virusais, gavimo. Standartinis rinkinys atitinka dažniausiai pasitaikančius failus, tačiau jei reikia - jį papildysite skirsnyje spustelėdami "Add new extension" įvedant naują failo galūnę.

Email size restriction

Email size restriction

Filtras EmailSizeRestriction.png

Maksimalus gaunamo laiško dydis. Šis limitas mūsų serveriuose yra 51200KB (50MB). Jei naudojate kitą serverį, limitą pakeiskite pagal savo poreikius.

Webinterface users

Manage email users

Manage email users

Filtras ManageEmailUsers.png

Kiekvienos el. pašto dėžutės naudotojui galima suteikti atskirą prisijungimą prie SPAM filtro valdymo. Naudotojai turės galimybę naudotis paieška (log search), peržiūrėti blokuotus laiškus (quarantine), įkelti SPAM laiškų ir gerų laiškų pavyzdžius, matyti savo dėžutės statistiką. Prisijungimą sukursite spustelėdami nuorodą "Add". Čia nurodykite prisijungimo vardą (Username:) ir slaptažodį (Password:).

Manage permissions

Manage permissions

Filtras ManagePermissions.png

Šiame skyriuje galima nustatyti kokius veiksmus galės atlikti papildomai sukurti naudotojai. Tiesiog pažymėkite reikiamas funkcijas, tačiau paprastai galima palikti visas įjungtas.

My account

User's profile

User's profile

Screenshot 2017-01-24 09-58-331.png

Šiame skyrelyje galite pakeisti slaptažodį prisijungimui prie pašto filtro valdymo, ar įjungti papildomą autorizaciją, pavyzdžiui, naudojant Google Authenticator

Compose email

Compose email

Screenshot 2017-01-24 09-58-511.png

Šiame skyrelyje galite išsiųsti laišką, neprisijungus prie savo pašto dėžutės.